งานการของรักษาความปลอดภัย

เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. นั้นก็คือ พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือที่ได้ยินและมักเรียกกันอย่าสั้นๆว่า  “ยาม”  คือคนที่มีหน้าที่ที่การคุ้มครองรักษาความปลอดภัยเอื้ออำนวยกับทั้งชีวิตและเงินทองที่รับผิดชอบ ในปัจจุบันมีบริษัทเอกชนปริมาณมากที่ประกอบธุรกิจทางพวกการรักษาความปลอดภัย โดยมีการให้ให้บริการ รปภ. ให้กับบริษัท ร้านรวง และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ รปภ. จะทำหน้าที่ในการสับเปลี่ยนเวียนในการทำงานหน้าที่ตามห้วงเวลาที่ระบุไว้

ภาระของเจ้าพนักงาน รปภ.

 1. ตรวจเงินตรา โรงเรือนบริเวณที่รับมอบให้รอบคอบถูกต้องทุกคราวที่เข้า

พร้อมด้วยออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมลงนามรับ – มอบให้ไว้เป็นข้อรับรอง

และเอาใจใส่ทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ประกอบการต่าง ๆ ที่อยู่ในอาณาเขตรับผิดชอบ

 

 1. คุ้มครองคอยดูรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดผลร้าย

และสูญหายหรือเสียหาย

 

 1. บันทึกเหตุประจำวัน ต่อผู้บังคับการ หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย

 

 1. คุ้มครองรักษาคนที่เข้าไปในอาณาเขตกองเก็บผลิตภัณฑ์ ตู้สินค้าที่รับผิดชอบ ถ้าไม่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการใช้สถานที่ดังที่กล่าวมาแล้ว ต้องบอกกล่าวบุคคลนั้นทราบ และให้ออกไปจาก

พื้นที่พื้นที่นั้น กรณีตรวจพบบุคคลที่ไม่มีบัตรยินยอมละเมิดเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยไม่มีการงานเกี่ยวข้องให้ดำเนินการควบคุมตัว และแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อ

เดินการตามกฎระเบียบ

 

 1. หมั่นออกเฝ้ายามแถวต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอๆ เพราะว่าป้องกัน

มิให้เกิดการลัก หรือผู้หนึ่งผู้ใดมาทำร้ายร่างกายแก่เงินทอง

 

 1. ทำการจับผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคาร ครั้นเมื่อประสพเรื่องซึ่งหน้า

แล้วนำมาแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟ้องร้องต่อไป

 

 1. หยุดบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้สาธารณูปโภคของผู้จ้างงาน

 

 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ของผู้บัญชาการและตัวแทนนายจ้างอย่างจริงจัง

 

 1. งานการหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบต้องการ

 

จะติว GED ไปสำหรับอะไรสมมตเราทำแบบทดสอบมิผ่านจะเกิดอะไร

GED ประกอบไปด้วยข้อสอบ 5 วิชา ถ้าหากผ่านการทดสอบครบทั้งหมดจะได้ใบแต้ม (Transcript) และใบใบรับรอง (Diploma) ซึ่งศธของไทยให้การตกลงว่ามีเนื้อหาสาระเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นเหตุให้สามารถนำผลการสอบ GED ไปเป็นข้อรับรองประกอบการลงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้

สอบ GED สอบได้แล้วสามารถพาไปยื่นเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้เลยใช่ไหม เมื่อสอบ GED ผ่านแล้วจัดว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลายของเมืองไทย แต่แนวการคัดสรรของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักจะปรารถนาคุณลักษณะอื่นๆด้วย ในเรื่องที่ประสงค์ยื่นลงสมัครหลักสูตรอินเตอร์ในระดับวิทยาลัย มักต้องยื่นผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้นว่า IELTS, TOEFL, CU-TEP หรือบางสถาบันอุดมศึกษาอาจจะมีข้อสอบภาษาอังกฤษของตัวเองเพื่อจะตรวจสอบ ทั้งๆบางสถาบันอุดมศึกษาอาจขอผลสอบวิชาอื่นๆด้วย ดังเช่น SAT, CU-AAT, MUIC แต่ถ้ายื่นลงสมัครหลักสูตรไทยในระดับสถาบันอุดมศึกษา จะจำต้องสอบวิชามากมาย อาทิ GAT, 9 วิชาธรรมดา, O-NET แต่ทว่าการสอบผ่าน GED ทำเอาเด็กนักเรียนมีสิทธิสอบวิชามากมายเหล่านี้แม้จะยังไม่ได้เป็นผู้เรียนม.6 ก็ตาม (ทำเอาได้โอกาสเห็นข้อสอบก่อนเพื่อนพ้องในคราวเดียวกัน) บอกโดยย่อคือ GED เป็น “องค์ประกอบที่สำคัญ” ไม่ก็ “ก้าวแรก” ของการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา  (เร็วกว่าคนอื่น) เพราะ GED อาจสอบได้ตลอดทั้งปี ผู้สอบอาจกินเวลาแค่ 1 เดือนในการเตรียมติว GED พร้อมด้วยสอบ GED จนผ่าน หากปรารถนารู้ขั้นตอนในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาว่าวิทยาลัยใดต้องการผลสอบวิชาไหนมั่ง  ชี้แนะว่าติว GEDก่อนกำหนดไปสอบจะดีเยี่ยมด้วยเหตุว่าเราจะได้ความเข้าใจเพิ่มพูนโดยมากเยอะ

 

รู้จักมักจี่พร้อมทั้งอะคริลิค ระยะนี้จะรอบรู้สำหรับภาคหน้าในวันหน้าวันหลัง

 

อะคริลิคพลาสติก โดนเรียกว่าคือพลาสติกหลายชื่อ นั่นก็เนื่องด้วยมีชื่อเชิงพาณิชย์หลายชื่อด้วยกัน ทั้งมีคุณลักษณะที่เป็นหน้าเป็นตาในเรื่องของความบาง ขึ้นรูปง่าย พร้อมทั้งมีความหนาแน่นต่ำ จึงสามารถเอามาใช้งานได้อย่างแพร่สะพัดและได้ความชื่นชอบมากที่สุด เพราะงานจากอะคริลิคพลาสติกที่มีการเอามาประยุกต์ใช้ส่วนมาก ก็คือ โปสเตอร์ กระจกใสบนเครื่องบินและกระจกตู้ปลา เป็นต้น ยิ่งไปกว่านี้ก็ยังนิยมเอามาใช้แทนที่แก้วน้ำในการผลิตชิ้นงานหลายๆ อย่าง

อะคริลิคพลาสติก โดนสังเคราะห์ขึ้นมาใช้งานหนแรก โดยผู้ค้นพบก็คือนักเคมีชาวเยอรมัน ชื่อ ฟิททิจพร้อมทั้งพอล ซึ่งทั้งสองได้นำพาเอาโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลต มาทำการตอบสนองปรากฏการณ์โพลิเมอร์ จนได้เป็นโพลิเทิลเมทาไครเลต แต่ยังมิอาจจะคืบหน้ามาเป็นแผ่นอะคริลิคพลาสติกได้ จน ได้พบการคืบหน้าขึ้นมาเป็นแผ่นอะคริลิค จึงได้มีการขอจดสิทธิบัตรวิธีการผลิตแผ่นพลาส ติกใสในชื่อทางการค้าว่า Plexiglas และหลังจากนั้นก็ได้มีการผลิตแผ่นอะคริลิคออกมาใช้เยอะขึ้น จนกลับกลายผลิตภัณฑ์ทางการค้าเป็นต้นไป –  บริการตัดอะคริลิค ขึ้นรูป ตามพึงประสงค์

และในปัจจุบัน ด้วยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้มีการค้นเจอวิถีทางเกิดอะคริลิคพลาสติกอย่างต่างๆ นาๆวิธีด้วยกัน ส่วนการเกิดอะคริลิคแบบแผ่น ก็จะใช้กระบวนการเพิ่มโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลตเข้าไป พร้อมด้วยใส่ตัวกระตุ้นการตอบสนองลงในพิมพ์ควบคู่กัน ก็จะเกิดเป็นแผ่นอะคริลิคพลาสติกขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงปัจจุบันถือว่าการผลิตอะคริลิคพลาสติก ได้มีการรุดหน้าและคืบหน้าไปเหลือเกิน และอาจจะนำมาใช้งานได้อย่างแพร่หลาย

ทำความรู้จักมักจี่ฝาฉนวนห้องเย็นว่ามีส่วนสำคัญเช่นไรบ้าง

กำแพงห้องเย็นถือเป็นหนึ่งโครงสร้างที่สำคัญสำหรับห้องเย็น เพราะผนังห้องเย็นต้องสามารถลดการมอบผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งให้ได้มากไม่ก็แทบจะไม่ส่งผ่านไปได้เลย ซึ่งจะเป็นเหตุให้เก็บอุณหภูมิด้านในห้องเย็นไว้ได้อย่างมีศักยภาพ ได้อยู่ได้ยาวนานยิ่ง โดยกำแพงห้องเย็นเกิดจากฉนวนหลายประเภท ซึ่งส่วนมากภายในเมืองไทยนิยมใช้ฉนวนกันความร้อนอยู่ 3 อย่างคือ โฟมเหลือง, โฟมขาว พร้อมกับ โฟม PIR ซึ่งฉนวนทั้ง 3 ส่วนนี้มีคุณสมบัติที่ผิดแผกแตกต่างกัน และมูลค่าต่างกัน ขึ้นอยู่กับความชอบใจพร้อมทั้งงบของลูกค้า

ฉนวนโพลียูรีเทน คุณลักษณะเด่น ปกป้องความร้อน-เย็นได้ดีเยี่ยม เพราะผนัง PU มีคุณสมบัติค่าพาความร้อน มีความหนาแน่น อีกต่างหากไม่ลามไฟ คุณสมบัติอันเป็นหน้าเป็นตาของโฟมเหลืองคือว่ามิขยายไฟจากการเผาไหม้ เพราะว่าได้ระดับการลามไฟ ซึ่งตัวเนื้อโฟมเองมิใช้น้ำเชื้อไฟ ไม่ติดไฟ ครั้นเมื่อมีเปลวเพลิงมาโดนจึงไม่เกิดการเผาและขยาย จัดตั้งง่ายๆ ทันทีทันใด และอาจจะถอดยักย้ายแผ่นฝาผนังออกได้โดยแทบจะไร้ข้อเสียหาย เนื่องจากว่าใช้ระบบข้อต่อแบบ สปีดล็อค ทำเอากำแพงแต่ละแผ่นจับเกาะกันได้อย่างแกร่ง

ระบบรอยเชื่อมระหว่างแผ่นใช้ระบบ Speed Lock กำเนิดจากเครื่องไม้เครื่องมือพลาสติก ABS พร้อมกับ GI Steel ใช้ประแจทรงแปดเหลี่ยมพอให้ขอสับลงกลอนกับแผ่นผนังด้วยว่าความแข็งแน่น ที่รอยเชื่อมแผ่นมี ยางกันรั่วไหล เพื่อรอยเชื่อมแผ่นแนบแน่น อากาศมิอาจจะไหลหลั่งผ่านไปได้

ข้อควรรู้ เมื่อสาวๆมีวิธีเลือกสวมชุด “ กิโมโน “!!

เวลาเราไปทัศนาจรประเทศไหน  ก็อยากลองสวมชุดประจำชาตินั้นๆดูสักครั้ง  เพราะแต่ละประเทศก็มีลักษณะเฉพาะของชุดที่สวยงามแตกแตกต่างไป  ด้วยกันเหมือนกลายเป็นพิธีไปแล้วว่าถ้าไปประเทศไหนแล้วไม่ได้ถ่ายรูปในชุดประจำชาตินั้นๆแสดงว่าไปไม่ถึง   ถ้าถามสาวไทยว่าอยากสวมชุดของชาติไหน  คำตอบอันดับต้นๆต้องมี ‘ประเทศญี่ปุ่น’ ตาย แต่อย่างที่เรารู้กันว่าแดนปลาดิบมีข้อถือทำตัว กฎ กิริยามารยาทต่างๆเยอะ  การสวม ‘กิโมโน’ ก็เช่นกัน  มาดูกันว่าขณะที่สาวๆอยู่ในชุดกิโมโน  ชาวญี่ปุ่นเขามีข้อเสนอแนะ ข้อควรดำเนินงานยังไงบ้าง

 1. การยืน ท่ายืนที่สมน้ำสมเนื้อสำหรับชุดกิโมโน คือเท้าชิดกัน มือแนบลำตัว ไหล่ตั้งหน้าเชิด จะทำให้ดูสง่า พร้อมกับบริสุทธ์  ห้ามยืนโพสต์ท่า ขาแยก มือแตะเอว  ดูไม่น่ารักกับไม่สำรวม
 1. การเดิน  เนื่องมาจากกิโมโนค่อนข้างแคบ ช่องในการก้าวเท้า ต้องเป็นไปแบบก้าวสั้นๆ  มือควรจะแนบลำตัวเพื่อความสง่าในการเดิน ข้อจำกัดคือไม่ควร แกว่งแขน เดินแกมวิ่งครื้นเครงลั้นลาเกินเหตุ  ดูไม่งาม
 1. การเดินขึ้นและลงบันได  เนื่องมาจากกิโมโนแบบแขนยาว อาจจะทำให้ผ้าลากพื้นและเกิดเทกระจาดได้ ฉะนั้นควรต้องช้อนผ้าที่ตั้งแขนที่ยาวไว้ที่มือด้านหนึ่งแล้วค่อยเดิน  ห้ามปล่อยให้ชายแขนลากกับพื้นเคร่งครัด เพราะเราอาจจะชะงัก พร้อมทั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินได้
 1. การนั่งบนเก้าอี้  ชุดกิโมโนเป็นชุดที่รัดแน่นแถวหน้าท้อง ด้วยโอบิ เพราะเช่นนั้นการนั่งที่สง่างามคือการนั่งหลังตรง โดยนำสิ่งของหรือกระเป๋าวางไว้ด้านหลังที่นั่ง เก็บชายแขนที่ยาวมาไว้บนตัก ข้อกำหนดคือ ห้ามนั่งพิงพนักเก้าอี้ ปล่อยปลายแขนลากกับพื้น เพราะนอกกจากจะดูไม่งามแล้ว ยังอาจจะเกิดคว่ำตกเก้าอี้ได้อีกด้วย
 1. การนั่งบนเบาะรองนั่ง  วิถีทางนั่งที่แยบยลคือ ค่อยๆย่อตัวลงคุกเข่า แล้วนั่งบนเบาะรองพื้น ไม่ควรเดินเข้าไปเหยียบเบาะรองพื้นแล้วนั่ง  ดูไม่งามอย่างมาก
 1. การเก็บสิ่งของที่ตกพื้น  เหตุเพราะมี โอบิ รัดไว้อาณาจักรหน้าท้อง  ทำให้การก้มลงเก็บวัตถุปัจจัยทำได้ค่อนข้างยาก และคงทำให้ภาพดูไม่งาม เหตุฉะนี้จึงควรย่อขา นั่งลงช้าๆ เพื่อเก็บอุปกรณ์ที่ตกหล่นจากด้านข้างลำตัว จะทำให้ดูมีสง่ากว่า การนั่งลงก้มเก็บของจากหน้าทน เพราะคงจะทำให้ล้มลงได้
 1. การโบกมือทัก  เมื่อต้องยกมือข้างหนึ่งเพื่อโบกมือโอภาปราศรัยเพื่อน ควรใช้มืออีกด้านหนึ่งแตะทำเลที่ตั้งปลายแขนเอาไว้ไม่ให้ปลายแขนด้านนั้นหล่นลงมา จะทำให้ท่วงท่าการโบกมือดูดีมีเท่สุดๆ
 1. การขึ้นรถ  ท่วงท่าที่ชี้ช่องทางคือ ให้ขึ้นด้านข้าง เข้าไปนั่งก่อนแล้วค่อยเก็บขาเข้าข้างในตัวรถ  ดูมีสง่า ไม่โป๊ ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

 

กระเป๋าผ้าแคนวาสลินิน และกระเป๋าผ้าแคนวาสลินิน

ผ้าแคนวาสลินิน เป็นผ้าที่มีราคาค่อนข้างสูง เนื้อผ้าค่อนข้างบาง พื้นผิวสัมผัสของหน้าผ้ามีความละเอียดเรียบ  นิยมมาทำหมอนอิง ผ้ากันเปื้อน ราคาค่อนข้างสูง  แบ็กดีไซน์จัดหามาเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า ที่ต้องการนำมาทำเป็นกระเป๋าผ้า หรือถุงผ้า  ผ้าชนิดนี้เหมาะสมกับสัณฐานเย็บแบบธรรมดา แบบมีฐาน พร้อมกับหูรูด

ผ้าตาข่าย เพราะด้วยทำ กระเป๋าผ้าตาข่าย

ผ้าตาข่าย เป็นผ้าที่สามารถนำมาทำได้ทั้ง เครื่องแต่งกาย กระเป๋าผ้า หรือถุงผ้า ซึ่งเมื่อต้นปี 58 ลูกค้าหลายบริษัทให้ทางแบ็กดีไซน์ทำกระเป๋าผ้าตาข่าย  แบ็กดีไซน์เลยถือโอกาสทำ catalog สีผ้าตาข่ายขึ้นเว็บเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นๆ ที่สนใจได้เลือกสีที่ถูกใจ สามารถนำไปเป็นองค์ประกอบกับกระเป๋าเพื่อเพิ่มลูกเล่น และดีไซน์ให้กระเป๋าดูสวยยิ่งขึ้น

ผ้ากำมะหยี่ สำหรับทำ กระเป๋าผ้ากำมะหยี่

ผ้ากำมะหยี่  เป็นผ้าที่การตั้งกฎเกณฑ์นำมาใช้ทำเป็นถุงผ้า Package เพื่อใช้ใส่อลงกรณ์ หรือของมีค่า Jewelry  หรือ ทำเป็นถุงผ้าใส่เครื่องประทินผิว  เนื้อผ้ามีความละมุนละไมนิ่มละเอียดให้ความโก้หรู  สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สร้างความประทับใจให้ทั้งกับคนรับพร้อมทั้งผู้อุทิศ

ผ้าหนังกลับ เนื่องด้วยทำ กระเป๋าผ้าหนังกลับ

ผ้าหนังกลับ เป็นผ้าที่การตั้งกฎเกณฑ์นำมาใช้ทำเป็นรองเท้า แต่เดี๋ยวนี้เริ่มนำมาใช้ทำเป็น กระเป๋าผ้า หรือถุงผ้า กันอย่างแพร่หลาย  เนื้อผ้ามีความนุ่มนวลของหนังเวลาสัมผัส ให้ความโก้หรู และลงตัวกับงานกระเป๋าผ้าที่เน้นครรลอง Modern Design ที่ก๋ากั่น การปกป้องออกจะยากนิดนึงเพราะถลอกได้ง่าย และ เมื่อโดนน้ำจะทำให้สีเข้มขึ้น  ส่วนเรื่องราคาจะมักจะสูงนิดนึง ลูกค้าการกำหนดสั่งซื้อเพื่อนำไปขายต่อ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นห้าง

ผ้าหนังไก่ เพราะทำ กระเป๋าผ้าหนังไก่

ผ้าหนังไก่ เป็นผ้าที่การตั้งกฎเกณฑ์นำมาใช้ทำเป็นป้ายยี่ห้อกางกงยีนส์ Wrangler หรือ Levi  แต่เดี๋ยวนี้เริ่มนำมาใช้ทำเป็น กระเป๋าผ้า หรือถุงผ้า กันอย่างแพร่สะพัด  เนื้อผ้ามีประเภทคล้ายกันกับผ้าหนังกลับมีความนุ่มนวลของหนังเวลาประ ให้ความภูมิฐาน และลงตัวกับงานกระเป๋าผ้าที่เน้นแบบอย่าง Modern Design ที่ทันสมัย การทำนุบำรุงค่อนข้างยากนิดนึง เพราะจะถลอกได้ง่าย และ ไม่สามารถซักน้ำได้  ส่วนเรื่องราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึง ลูกค้านิยมสั่งซื้อเพื่อนำไปขายต่อ หรือเป็นสินค้าขึ้นห้าง

 

การจัดตั้งระบบกระแสไฟ น้ำประปาครั้นจำต้องรับสร้างบ้าน รวมไปถึงการประดับด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์..

ในเรื่องการติดตั้งนั้นจะมี ศูนย์กลางอำนวยความสบายของโรง เนื่องจากหากถูกดีไซน์มาไม่พอเหมาะหรือไม่ก็จัดตั้งผิดตำแหน่งจะเป็นเหตุให้การนำไปใช้ในตึกเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดผลร้ายในบางกรณี ดังเช่น งานกระแสไฟฟ้า เพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาถึงการทำให้เกิดประโยชน์ภายในส่วนต่างๆ ของตึกให้ระมัดระวังก่อนตำแหน่งลงไป ดังนั้นน่าจะให้ศูนย์กลางบรรเทาทุกข์ดีกว่า

ท้ายที่สุดบ้านจะต้องตาต้องใจเป็นที่ภูมิใจของท่านเจ้าบ้านเพียงใดขึ้นอยู่กับการกรองประเภทเครื่องมือเติมแต่งผิว ทั้งผิวพื้น ผนัง รวมทั้งสีที่คัดเลือกใช้ล้วนแล้วชี้ให้เห็น ความพอใจ นิสัย บางโอกาสรวมทั้ง สวัสดิภาพในการพักอาศัย รวมไปถึงสีที่เลือกเฟ้นใช้ล้วนแล้วชี้ ความพอใจ นิสัย บางทีรวมทั้ง ความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ตัวอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือพื้นที่ลื่นไถลไม่ก็หยาบกร้านในบางตำแหน่ง และโดยมากเป็นส่วนที่มีค่ามากเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของตึก ดังนี้มิได้หมายถึงวัสดุประดับที่มีมูลค่าแพงจะจำต้องดีเรื่อยไป ซึ่งผู้ที่จะช่วยท่านตัดสินใจได้ดีในเรื่องนี้คือ นักออกแบบผู้แนะนำของท่านนั้นเอง

การก่อสร้างจึงบางๆถ้าหากเราไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ออกอุบายซะก่อนงานที่ออกมาก็จะเลวร้าย แทนจะสวยงามอย่างตอนแรกที่ได้คิด เพราะด้วยเรานั้นจักคิดอย่างเดียวไม่ได้ จำต้องดูว่าสมควรทำแบบใดและตระเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งเราอาจจะขอข้อคิดเห็นก่อนการทำรับสร้างบ้านได้ที่ http://www.conventure.co.th  มีผู้ชำนาญที่พร้อมกับจะให้ข้อคิดเห็นและเปิดแง่คิดใหม่ๆเหตุด้วยการทำบ้านได้เป็นอย่างดี

การจัดทำบ้านก็ราวกับการสร้างศิลปะ หากเรามิชื่นชอบไม่เป็นที่พอใจก็สามารถเปลี่ยนได้ แต่เมื่อใดที่ถ้าทำหรือไม่ก็จัดการแล้วก็ลำบากจะเปลี่ยนไม่ก็กลับเนื้อกลับตัวไม่เอาได้ ด้วยความใส่ใจจริงพากเพียรรังสรรค์งานอย่างมืออาชีพ …

เตรียมของอย่างไรเมื่อต้องเข้าหอพักแถวย่านรังสิต

ในการกระเกรียมของจะเข้าหอพักใกล้ ม.รังสิตหนแรกสิ่งสำคัญหลักอาจหนีไม่พ้นของที่ต้องใช้ในชีวิตทุกวัน ซึ่งวันนี้ตั้งใจจะแนะลู่ทางของที่จำเป็นต้องให้เพื่อได้เตรียมพร้อมเพื่อจะเข้าไปอยู่หอพัก ซึ่งจะมีเช่นนี้เลยจ้า

 1. รางปลั๊กไฟ ซึ่งมีความจำเป็นที่จำเป็นต้องใช้ เพราะ โน๊ตบุ๊ค แทปเล็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตู้เย็น ไดร์เป่าผม โคมไฟ บลาๆ ทุกสิ่งจำต้องเสียบเต้าเสียบนะค่ะ อ้อ เพื่อนเราอีก ที่มันจักต้องมาขอแบ่งเต้า(เสียบ)ของเรา ไปสักวันอย่างแน่นอน ดูแล้วใช้ค่อนข้างจะเยอะกิจการงานจึงต้องกินเวลาในการทำไฟติดจะหนัก การมีปลั๊กไว้ก็ไม่เสียหายสำหรับหอพัก
 2. พัดลมจัดว่าขาดไม่ได้เพราะอย่าคาดว่ามีแอร์ก็พอแล้วช่วยได้ แต่พัดลมมีฟังก์ชั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เครื่องปรับอากาศให้มิได้ อาทิเช่น ใช้เป่าผ้าเปียกในกรณีฉับพลัน เหตุห้องหับอับเปียกชื้น ในระยะเวลาที่เราเจ็บ และในระหว่างที่เดือนนี้ฉันจำต้องออมไฟเพราะซ๊อตสตางค์…ช่วยได้มากเลยขาอดออมทั้งเงินแล้วช่วยรักษ์โลกด้วย
 3. กาน้ำร้อน ส่วนมากจะจำต้องใช้ในการต้มมาม่า จะต้มน้ำเปล่าตอนป่วยไข้รวยแรงจำเป็นต้องมีกาต้มน้ำนะจ๊ะ ใช้ได้ทั้งกับข้าว น้ำง่ายเลย
 4. ผ้าปูเบาะก็เด่นไม่มีแล้วจะนอนหลับอย่างไรละ หลายคนมักจะลืมเลือนสิ่งนี้กันมาก แต่ทว่าหารู้เปล่าเมื่อไปถึงหอพักแล้ว เรามักจะครุ่นคิดขึ้นได้ทันทีว่าผ้าปูนั้นยิ่งใหญ่ปานใด ผ้าปูสำคัญไม่พ่ายสิ่งใดในห้อง เนื่องจากมันจะติดแน่นติดเราเป็นนิสัยที่ล้มตัวเอน เพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาผ้าปูเบาะเข้าหอนะคะ ไม่ก็หาซื้อได้ทั่วไปมูลค่าไม่มีราคา ก่อนซื้อก็ดูให้ดีด้วยว่าเตียงภายในหอพักของเราน่ะคือไซส์กระไร เพื่อที่จะได้ไม่จำเป็นจะต้องเสียตังค์ฟรีๆ ส่วนสไตล์ไม่ก็ลวยลายผ้าปู

แต่ก่อนหน้านั้นเราก็พึงค้นหาหอพักที่จะอยู่ให้ได้ซะก่อน ทดลองเข้าไปที่ https://th-th.facebook.com/Supavimonmansion ก็จักพบกับหอพักที่น่าอาศัยมากเลยค่ะ

ซูชิข้าวปั้นของกินยอดนิยม โภชนาญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักมักจี่กันดี

ซูชิหรือไม่ที่เรียกกันว่าข้าวปั้น  ข้าวปั้นมีหน้าต่างๆหลายหลากนั้นเป็นโภชนาของญี่ปุ่น มีส่วนประกอบของข้าวพร้อมทั้งน้ำส้มสายชู กินคู่กับปลา เนื้อ หรือไม่ก็ ของคาวประเภทมากมาย ในที่ญี่ปุ่น ซูชิ มักเป็นอาหารการกินที่มีส่วนผสมของ ซูชิเมะชิ ( ข้าวที่ผสมน้ำส้มสายชู) และมีหน้าแบบหลากหลายเป็นหน้า ที่นิยมด้วยครับทั้ง อาหารทะเล พืชผัก ไข่ เห็ด เนื้อที่เอามาใช้อาจจะเป็นเนื้อดิบ หรือ เนื้อที่ผ่าน ขั้นตอนหุงหาอาหารแล้วก็นำมาเป็นหน้าซูชิได้เช่นกัน

คำว่าซูชิ คงชินหูใครหลายคน แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้เรื่องว่าจริงจังแล้วซูชินั้นมันคืออะไรพร้อมด้วยหน้าตามันเป็นไรกันแน่

ซูชิ คือ การผสานระหว่างปลากับข้าว ซูชินั้นมีวิวัฒนาการมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วครับ ซึ่งเกิดจากความต้องการที่จะถนอมอาหารของชาวอาทิตย์อุทัย คำว่า “ซูชิ” นิยมหมายถึง นิงิริซูชิ ที่เป็นข้าวมาทับเป็นหมู่พร้อมด้วยมีเนื้อปลาวางบนด้านหน้าเท่านั้น

หากเอ่ยถึงข้าวญี่ปุ่นที่ฮิตไปทั่วโลก เชื่อว่าหลายท่านก็เป็นได้ต้องคำนึงถึง ซูชิ เป็นอันดับต้นๆ พร้อมด้วยในไทยก็ด้วยครับ เราจะเห็นได้จากหลายหลากที่ไม่ว่าจะเป็น ตลาดนัด ร้านขายของสะดวกซื้อ ร้านค้าอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงระดับเหลาก็มีซูชิให้เราได้เลือกคัดทานกัน

เรื่องด้วยการทานซูชิที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ จริงๆแล้ว เรื่องเล็กๆ หากเราเฉยเมยไปก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับ ทว่าเราจะรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของสิ่งนั้นเพิ่มขึ้น เรื่องเล็กน้อยของซูชิก็เช่นกันครับ มันมีความเชื่อรับประทานซูชิที่ถูกต้องอยู่ว่า เริ่มกินจากปลาที่มีรสชาติอ่อนก่อน แล้วจึงค่อยไล่ไปหาปลาที่รสชาติที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นต่อๆไป การกินลำดับเช่นนี้จะทำให้ปลาที่รสชาติข้นกว่า ยกตัวอย่างเช่น หากรับประทานปลาทูน่ามันๆ ก็จะทำให้รสชาติของปลาทูน่าไปกลบปลาที่รสอ่อนกว่าอย่างปลาสีแดง

แนวคิดดำเนินงานของประตูรีโมทที่รู้ง่าย

หน้าที่ของ ประตูรีโมท เป็นทางเข้าออกที่ดูแลด้วยการเปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล ที่อาจจะใช้ร่วมพร้อมกับเครื่องมือควบคุมโดยอัตโนมัติแบบอื่นๆ เช่น คีย์การ์ด หรือเครื่องสแกน  ซึ่งช่วยให้ความง่ายดายในการเปิดเข้า-ออกของประตูได้เป็นอันดี เพื่อจะช่วยทุ่นแรง และเวลา ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการหลีกเลี่ยงต่อการกระทบกระทั่งขโมยของ หรือ การขโมยรถยนต์ เมื่อลงไปเปิดประตู  หรือไม่ก็เสี่ยงโอกาสต่อการที่มีผู้เยาว์อยู่ข้างในรถ แล้วเราลงไปเปิดทางเข้าออก เยาวชนอาจเล่นเกีย หรือ รถยนต์ล๊อคเอง ทำให้ผู้เยาว์ติดอยู่ในรถยนต์

ประตูรีโมท  ตรงนั้นจะดำเนินการลั่นกลอนเองในตัว ครั้นเมื่อเลื่อนปิดแล้วมิจำเป็นต้องเสียเวล่ำเวลาลั่นกลอนอีก เนื่องจากมีตัวรีโมทในการกำกับเป็นหลักเสมือนเป็นประแจในตัวมันเอง ซึ่งประตูรีโมทมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบหลักๆ ยกตัวอย่างเช่น

ประตูรีโมทแบบบานเคลื่อน เป็นแบบเคลื่อนที่   ด้วยตัวประตูรีโมทจักวิ่งอยู่บนลูกล้อไปตามรางเหล็กเพลาที่วางใกล้กับพื้น   ถือเป็นการเปิดแบบขยับที่ในแนวที่ขนานกับพื้นโลก และการเลื่อนเปิดแบบปรับใช้ต่างๆ   โดยต้องมีเขตหน้าบ้านที่มีความกว้างขวาง พอที่จะเก็บทางเข้าออกทั้งบานได้

ประตูรีโมทแบบบานสวิง  คือบานประตูสองบาน  พร้อมกับเปิด-ปิดภายในประเภทของบานสวิง โดยบาน เป็นส่วนใหญ่มักใช้กับประตูหน้าบ้านที่มิค่อยมีที่ตั้งด้านกว้างขวางมากนัก ทางเข้าออก  เพราะว่าแต่ละบานจะโดนเกาะติดหัวเสาเข็มของทั้งสองด้าน  ซึ่งมีความลึกพอเพียงที่อาจจะเก็บบานประตู ที่มิกีดกั้นการเข้า-ออก หรือการจอดรถ